MALER LASSE STENSRUD AS

utfører maleoppdrag i Valdres og Oslo. Vi påtar oss stort sett alt utvendig og innvendig arbeid; herunder blant annet panelbehandling/-beising og behandling av kjøkkeninnredninger.

Maler Lasse Stensrud AS ble etablert i 2015. Han er utdannet maler og har i tillegg 14 års erfaring hos maler Gjermund Dalen, samt tømrerbakgrunn fra tidligere.

Lang erfaring, men aldri utlært

Vi har stort fokus på å opprettholde og forbedre kunnskapsnivået. Man blir aldri utlært, så det er viktig å passe på å fornye seg litt fra tid til annen, samt å utfordre seg selv og være positivt kritisk til utført arbeid.

Hvordan kan vi gjøre arbeidet enda bedre neste gang – både med tanke på kvalitet og effektivitet? Dette er viktig å tenke på.

Kvalitet er lønnsomt i lengden

Kvalitet over tid er lønnsomt. Å ta snarveier med enkle løsninger kan kanskje spare deg noen kortsiktige kroner, men i det lange løp blir det dyrere når arbeidet som er gjort «fort og gæli» begynner å rakne i sømmene.

Erfaring viser at det er mest lønnsomt å satse på skikkelig grunnarbeid og kvalitet helt fra starten. Og det gjør vi!

Tilbakemeldinger fra kunder

Mye positiv respons på levert arbeid. Våre kunder er generelt veldig fornøyd med kvaliteten på arbeidet og servicen – at vi holder dem godt informert underveis, og at jobben blir utført til avtalt pris til avtalt tid.

Hytter i Valdres, hus i Oslo, m.m.

Kundebasen vår består for det meste av hyttefolk som vil fikse opp hytta si, men også noe hus og andre bygg. Vi tar oppdrag i hele Valdres, Oslo og tilhørende områder.

Timepris eller fastpris?

Ditt valg.

Maler Stensrud - Ikon - Fastpris

Fastpris – Konkret og oversiktlig

De aller fleste oppdragene vi tar gjøres på fastpris. Vi har utarbeidet gode rutiner ved gjennomføring av arbeidet, og kan derfor på forhånd med nøyaktighet beregne de totale kostnadene og tiden jobben vil ta.

Fastpris er derfor en trygghet for deg som kunde, fordi du da har full oversikt med en konkret pris å forholde deg til.

Maler Stensrud - Ikon - Timepris

Timepris – Ukesrapport og innsikt

Dersom du heller ønsker timepris, er dette fullt mulig. Hver uke vil du motta en ukesrapport med oversikt over både hvilket arbeid som er utført, samt antall brukte timer.

På denne måten har både du og vi innsikt i hva som til enhver tid er utført, noe skaper tillit og trygghet for begge parter.

Forside      Tjenester      Om oss